Co je to HTML?

HTML je zkratka Hypertext markup Language (hypertextový značkovací jazyk). HTML je v dnešní době stále nejoblíbenější jazyk pro vytváření jednoduchých www stránek.

HTML je značkovací jazyk, který používá definované značky (tagy) k vytváření a formátování dokumentů pro webové stránky.

Jazyk HTML je nyní v aktuální verzi 4.01 a dále se již nevyvíjí. Normy a doporučení pro jazyk HTML schvaluje nezávislé mezinárodní konsorcium W3C.

Jazyk HTML je postupně vytlačován novým značkovacím jazykem &ndash XHTML a XML.