Webové standardy

Datum: 31. leden 2006, Úterý | Jan Rozehnal


Webové standardy jsou doporučení a normy pro tvorbu webových stránek. Jejich dodržení zaručí vysoký úspěch webové prezentace.

Webové standardy jsou tedy specifikace a pravidla pro tvorbu webových stránek. Mají za cíl rozvíjet sílu Internetu jako informačního média, zajistit všeobecně přístupné, přehledné a bezbariérové Internetové dokumenty. Webové standardy navrhuje organizace The World Wide Web Consortium (W3C).

K definici struktury webových stránek se používá jazyk XHTML nebo starší HTML. Pomocí speciálních značek v dokumentu sdělíme webovému prohlížeči kde se nachází jaký prvek (nadpisy, obrázky, tučné písmo, odkazy). Tím je připravená struktura dokumentu.

Pro vizuální formátování se používají kaskádové styly pomocí kterých je zajištěno oddělení obsahu od formy. Výsledkem je datově menší a přehledný zdrojový kód. Takové webové stránky se rychleji načítají a je možné jednoduše upravovat jejich vzhled.

Proč dodržovat webové standardy

Stránky, které dodržují webové standardy jsou kompatibilní se všemi prohlížeči - staršími i moderními. Proto se pak nemůže stát, že webová prezentace vypadá na každém počítači a v každém prohlížeči trochu jinak.

  • je zajištěná zpětná i dopředná kompatibilita V moderních prohlížečích a přístrojích se zobrazí plně grafické stránky, starší prohlížeče zobrazí vizuálně neformátovanou, ale stále strukturovanou stránku.
  • webové stránky, které dodržují webové standardy, se rychleji načítají
  • vyhledávače si stránky dodržující standardy lépe zaindexují a lépe umístí ve výsledcích vyhledávání
  • jednoduché úpravy vzhledu stránek

Artic Studio vždy dodržuje webové standardy pro všechny webové projekty. Napište nám a rádi vám řekneme, jaké chyby obsahuje váš web a co je potřeba udělat, aby dodržel webové strandardy.