Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje považuji za svátost a přesně tak s nimi nakládám. Vaše údaje nezneužívám, sbírám jen nezbytné informace a nikomu je nikdy nepředávám (vyjma některých oprávněných zájmů, jako je třeba webová analytika nebo cloudové úložiště).

Kdo je správce osobních údajů

Jan Rozehnal
Ibišková 577
250 84 Květnice

IČ: 71554441

Kontaktní e-mail: info@artic-studio.net

Proč osobní údaje sbírám

V následujícím přehledu můžete zjistit, proč osobní údaje vlastně potřebuji, odkud se berou, které údaje ukládám a co se s nimi děje dále.
Zákonný důvod Účel Údaje Zdroj údajů Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvy Vyřízení objednávky a odpověď na poptávku zaslanou přes kontaktní formulář Osobní údaje klientů (jméno, e-mail, telefon, fakturační údaje) E-mailová komunikace, kontaktní formuláře Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště
Plnění smlouvy Vedení účetnictví Fakturační údaje, kontaktní údaje (e-mail, telefon, jméno) E-mailová komunikace, smlouvy, faktury Subdodavatelé, mailingové služby, cloudová úložiště
Oprávněný zájem Běžná analýza návštěvnosti, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server IP adresy a údaje o prohlížení webu, zobrazené stránky a akce na stránce. Pohyb uživatele na webu, zobrazení stránky s chybou Google Analytics, webhostingové služby a případně další analytické služby

Jak dlouho osobní údaje uchovávám

Osobní údaje uchovávám jen nezbytně dlouhou dobu. V případě dotazů nebo poptávek z kontaktních formulářů uchovávám data maximálně 1 rok. Osobní údaje plynoucí z probíhající spolupráce uchovávám dokud spolupráce trvá a potom ještě 10 let.

Soubory cookies

Na tomto webu používám soubory cookies, zejména pro měření návštěvnosti (navštívené stránky, čas strávený na stránkách, odkud kam se na webu pohybujete). Použití cookies můžete zakázat přímo ve svém prohlížeči.

Jaká máte práva

  • přístup k osobním údajům - pokud vás zajímá, jaké údaje o vás uchovávám, napište mi
  • oprava osobních údajů - napište mi, který údaj mám špatně a já ho opravím
  • výmaz osobních údajů - (právo být zapomenut) pokud nechcete, abych o vás nadále cokoliv uchovával, napište mi a já se o to postarám
  • odvolání souhlasu - pokud chcete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, napište mi
  • můžete podat stížnost - můžete podat stížnost nebo vznést námitku na zpracování osobních údajů

Kam se můžete obrátit

Pokud máte pocit, že s vašimi osobními údaji nakládám v rozporu se zákonem, obraťte se přímo na mně (e-mail: info@artic-studio.net).

Závěrečná ustanovení

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.