Autorská práva

Autory celého obsahu, grafiky, textů, zdrojových kódů a jejich částí je Jan Rozehnal a Jiří Tvrdek.

Dílo je předmětem autorského práva ve smyslu Autorského zákona č. 121/2000, §11. Šíření je možné pouze s písemným souhlasem autora.

Autorská práva a ochrana osobních údajů

Autor zaručuje svým návštěvníkům ochranu jejich osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Autor nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, které mu návštěvníci sami dobrovolně neposkytnou.

Žádná data nebudou poskytnuta třetím osobám. Informace shromážděné při práci nebudou zneužita a zůstávají pouze mezi smluvními stranami.