Co je to PHP?

PHP Hypertext Preprocessor je skriptovací jazyk běžící na straně serveru (server-side) speciálně navržený pro potřeby webové stránky. PHP je Open Source.

Skriptovací jazyk PHP

Počátky PHP spadají do roku 1994 kdy jej vytvořil Rasmus Lerdorf. PHP 3.0 vytvořil Andi Gutmans a Zeev Suraski. PHP – Hypertext Preprocessor.

Zend

PHP 4.0 bylo oficiálně uvolněné v roce 2000. Je znatelně výkonější než PHP 3, podporje více web serverů, systém sessions, buffering výstupu atd. V červnu 2003 byla oficálně uvolněna betaverze PHP 5.

Co dokáže PHP?

PHP je všestraný jazyk pro webové aplikace. PHP dokonale zvládá generování obrázků, generování souborů PDF a dokonce vytváření Flash animací (použitím libswf a Ming) generovaných za běhu. Výstupem může být rovněž libovolný text jako třeba XHTML nebo jakýkoli jiný XML soubor. PHP 5 se značně přibližuje ostatním jazykům podporujícím OOP. Nové jsou některé funkce, obsluhy chyb atd. PHP je nejrozšířeněším a nejoblíbenějším skriptovacím jazykem. Je šířen volně.

Na jakém systému lze použít PHP?

PHP lze použít ve všech rozšířených operačních systémech a je podporováno většinou webových serverů.

 • Linux, UNIX
 • Solarisu a OpenBSD
 • Microsoft Windows
 • Mac OS X
 • RISC OS

Webové servery (webserver)

 • Apache
 • Microsoft Internet Information Server
 • Personal Web Server
 • servery Netscape a iPlanet
 • Oreilly Website Pro
 • Caudium
 • Xitami

Podpora databází v PHP

Jedna z nejsilnějších a nejvýznamnějších vlastností PHP je jeho podpora pro širokou škálu databází. Vytvoření webové stránky spolupracující s databází je neuvěřitelně jednoduché. V současné době jsou podporovány následující databáze:

Adabas D InterBase PostgreSQL
dBase FrontBase SQLite
Empress mSQL Solid
FilePro (read-only) Direct MS-SQL Sybase
Hyperwave MySQL Velocis
IBM DB2 ODBC Unix dbm
Informix Oracle (OCI7 and OCI8)
Ingres Ovrimos

Zdroj: www.php.net