Co je to XHTML?

Jazyk XHTML vychází z XML. Zkratka znamená eXtensible HyperText Markup Language (XHTML). XHML je jazyk pro vytváření www stránek.

XHTML byl vyvinut jako nástupce HTML, ale je téměř shodný se značkovacím jazykem HTML 4.01.

XHTML má velice přísná a zároveň jednoduchá pravidla. Díky tomu mohou počítače XML a tedy i XHTML velmi snadno automatizovaně zpracovávat. Časem se dá ale očekávat, že stránky vytvořené v XHTML budou lépe indexované a tím pádem i více navštěvované.