SEO faktory ovlivňující pozice ve vyhledávačích

Datum: 26. únor 2006, Neděle | Jan Rozehnal


Optimalizace stránek pro fulltextové vyhledávače se dá rozdělit na dvě části. Jsou to on-page faktory a off-page faktory. Jaký je mezi tím rozdíl?

Optimalizace pro vyhledávače je metoda, která zlepšuje umístění webových stránek ve fulltextových vyhledávačích a zvyšuje tak cílenou návštěvnost. Co ovlivňuji optimalizaci stránek?

On-page faktory optimalizace pro vyhledávače

On-page faktory jsou všechny okolnosti ovlivňující pozici ve vyhledávačích, které se nacházejí přímo na webových stránkách. Zejména se jedná o úpravu zdrojového kódu, vytvoření bohatého textového obsahu a správné volbě klíčových slov.

  • Úpravy zdrojového kódu do správné formy – zdrojový kód bez syntaktických chyb, které mohou zmást roboty vyhledávačů. Roboti potom stránky špatně zaindexují a ohodnotí.
  • Budování kvalitního a jazykově bohatého textového obsahu– kvalitně napsaný text pomáhá zlepšovat pozici ve vyhledávačích
  • Volba správných klíčových slov – volba správných klíčových slov je nejsložitější částí. Je potřeba volit nejen taková slova, která přesně vystihují váš obor, ale také příbuzná klíčová slova, která mohou lidé použít
  • Správné názvy stránek, souborů a nadpisů mají velký vliv na zlepšení pozice ve vyhledávačích
  • Bezproblémová přístupnost webových stránek – správný formát URL adresy, správně přístupná navigace webu

Off-page faktory optimalizace pro vyhledávače

Off-page faktory jsou okolnosti, které ovlivní pozici stránek ve vyhledávačích a nenacházejí se přímo na webu. Jedná se o kvalitní zpětné odkazy.

Aby vyhledávače stránky umístily na přední pozice ve výsledcích vyhledávání, potřebují mít jistotu a potvrzení z jiných stran o jejich kvalitě. Pokud na vaše stránky někdo odkáže z jiných stránek (umístí na své stránky odkaz na vaše stránky), jakoby jim dal hlas (získáte zpětný odkaz). Čím více takových hlasů (zpětných odkazů) budete mít, tím lepší pozice dosáhnete ve fulltextových vyhledávačích.

Dalším faktorem je správná struktura webových stránek a informační architektura. Jde vlastně o to, jak stránky uvnitř webu vzájemně prolinkovat (interní odkazování), aby byla pozice ve vyhledávačích co nejlepší.